Prečice

Članovi Internacionalnog Burč univerziteta na Erasmus+ programu u Poljskoj
Nov 18, 2016

Članovi Internacionalnog Burč univerziteta na Erasmus+ programu u Poljskoj

Studenti i profesori predstavili su Internacionalni Burč univerzitet na Erasmus+ programu koji se održava na univerzitetu College of Enterprise and Administration u Lublinu, od 16. do 20. novembra 2016. godine.


Sabina Halilović, doc. dr Esad Oruč, prof. dr Ešref Kenan Rašidagić, doc. dr Senad Bećirović su na treningu o temi unapređenja međunarodne saradnje. Predstavnici Burča su također najavili uspostavljanje saradnje sa univerzitetom College of Enterprise and Administration u Lublinu, koji nudi programe visoko-kvalitetnog obrazovanja, kao i moderne i inovativne nastavne metode. Univerzitet se nalazi u Lublinu, najvećem poljskom gradu istočno od rijeke Visle, a nalazi se oko 170 km jugoistočno od Varšave.

Članovi Burč univerziteta  će prisustvovati ostatku programa na Erasmus+ u naredna dva dana.