Prečice

Ljetna škola : Zajedno gradimo Studentski paviljon
Aug 22, 2016

Ljetna škola : Zajedno gradimo Studentski paviljon

Od 09. do 22. septembra 2016. godine, planirana je gradnja Studentskog paviljona, privremenog eksperimentalnog i edukativnog objekta u kampusu BURCH Univerziteta


Ovo će biti prvi objekat izgrađen od alternativnih građevinskih materijala (slama, reciklirano drvo, kamen, glina, reciklirani elementi zgrade) kroz zajednički rad stručnjaka, profesora i studenata.

„Ljetna škola“ je dvosedmični program na kojem će se graditi Studentski paviljon. Studenti/ce bi aktivno učestvovali/e u aktivnostima kako bi se razumjelo, uvježbalo, eksperimentisalo, sastavljalo, gradilo pa time i stekle vještine koje će se moći koristiti u budućem životnom radu.

Praktičan pristup je ono što vrlo često nedostaje formalnom obrazovanju, čime bi jedno ovakvo interdisciplinarno i internacionalno druženje pomoglo studentima/cama ali i drugima da što uspješnije rješavaju buduće izazove i probleme energetske efikasnosti i održivog stanovanja.

Ovaj projekat istražuje upotrebe alternativnih i tradicionalnih prirodnih materijala kako bi dao primjer i edukovao studente/ice. Stručnjaci kao što su stolari, klesari i profesori/ce će biti na raspolaganju studentima/cama pri rješavanju problema te razumijevanja karakteristika i potreba materijala. Oni bi također i upoznali studente/ice sa tradicionalnim metodama, opremom, alatima i alternativnim/inovativnim ekološki prihvatljivim građevinskim rješenjima.

U projekat su uključeni/e studenti/ce BURCH-a sa odsjeka za Arhitekturu, Informacijsku tehnologiju, Genetiku, Međunarodne odnose i Ekonomiju kao i studenti/ce sa Šumarskog, Poljoprivredno-prehrambenog, Mašinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Građevinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Mostaru. Pravo učešća u ljetnoj školi imaju studenti cijeloga svijeta te se nadamo da ćete nam se prikljućiti.

Projekat je podržan od strane Univerziteta u Zagrebu, Ljubljani, Novom Sadu, Beču, Bernu, Pragu, Rigi i mnogim drugima te će profesori i stručnjaci sa ovih fakulteta biti dio stručnog tima. Projekta je podržan od strane Francuske ambasade, USAID, CRS, velikog broja nevladinig organizacija  kao što su Udruženje Green Council, Fondacija CHWB, Kult kao i od većeg broja kompanija među kojima izdvajamo Sarajevo šume, Neimari, Domoivest, Viamedia, Butmir, Krivajahomes, Orman  i mnogi drugi.

Više informacija o projektu potražite na web stranici http://studentpavilion.com/ a ukoliko ste zainteresovani za učešće u ljetnoj školi prijavite se na http://studentpavilion.com/application-form/ ili ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas putem maila na [email protected] .

Čekamo vas!

Bio Base Student pavilion team.