Prečice

Microsoft IoT (Internet of Things) Hackathon
Mar 21, 2016

Microsoft IoT (Internet of Things) Hackathon

Hackathon se održava simultano u 18 država Istočne i Centralne Evrope.


Microsoft IoT (Internet of Things) Hackathon je edukativno-takmičarski hackathon u kojem se učesnici prvo putem predavanja Microsoft profesionalaca i Microsoft Student Partnera upoznavaju sa IoT tehnologijama, Microsoft Azure-om, Windows 10 IoT-em i Raspberry Pi 2 platformom, da bi kasnije primijenili stečeno znanje i samostalno razvijali svoje projekte.

Hackathon se održava simultano u 18 država Istočne i Centralne Evrope. 

Hackathon se održao u prostorijama Networks-a u trajanju od  dva dana, petak i subotu (18. i 19. mart).

Na hackathonu su učestvovala 47 takmičara sa svih sarajevskih univerziteta , od kojih su najbrojniji studenti sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studenti BURCH Univerziteta. 

Službeni partner događaja je i Embedded System Design Electronics Club.

Studenti BURCH-a Ermin Podrug i Belmin Alić  kao Microsoft Student Partneri, radili su  kao mentori na ovom događaju zajedno sa trojicom kolega sa ETF-a i Admirom Tuzovićem, kao lokalnim organizatorom ispred Microsoft BiH.

Lista država učesnica se nalazi ovdje : http://iot-hackathon.azurewebsites.net/

Više informacija o događaju se nalazi ovdje:

 http://iot-hackathon.azurewebsites.net/bs-ba/iot-hackathon/default.aspx