Prečice

Posjeta Varšavi
Mar 26, 2016

Posjeta Varšavi

Dekan Fakulteta za obrazovanje Prof.Dr. Azamat Akbarov, boravio je u radnoj posjeti Vistula Univerzitetu u Varšavi, gdje se pridružio međunarodnoj sedmici u organizaciji ovog univerziteta.


Profesora Akbarova  pozdravio  je  dekan Filološkog fakulteta Prof. Andrzej Weseliński.

Cilj sastanka je bio da razgovaraju o daljim aktivnostima i otkriju   područja od zajedničkog interesa. Tokom sastanka obje strane su se složile o mogućim budućim saradnjama između dva fakulteta za 2016-2017 školsku godinu. Također, Profesor Akbarov pridružio se  grupi stručnjaka iz Češke, Njemačke, Slovačke i Rumunije u obrazovnim projektima u okviru programa Erasmus +.