Prečice

Potpisan sporazum o saradnji između BURCH univerziteta i E-kampus univerziteta
Dec 12, 2016

Potpisan sporazum o saradnji između BURCH univerziteta i E-kampus univerziteta

E-kampus je akreditirani univerzitet koji posjeduje univerzitetski kampus u skolpu kojeg su aktivne tri online metode učenja.


Rektor Internacionalnog Burch univerziteta, prof. dr. Damir Marjanović je uspostavio saradnju sa prof. dr. Paivi Nardi, pri čemu su u novembru, 2016. godine E-Campus univerzitet iz Milana i Internacionalni Burch univerzitet, potpisali Memorandum o razumijevanju putem međusobnog sporazuma.

E-kampus je akreditirani univerzitet koji posjeduje univerzitetski kampus u skolpu kojeg su aktivne tri online metode učenja.

Ovaj ugovor je označio početak bogate saradnje, u skladu sa zakonskim propisima, pri čemu će obje institucije definirati bilateralne obrazovne sporazume, koji će omogućiti studentima da steknu dvostruku diplomu na obje institucije.