Prečice

Predstavnici Burč univerziteta uspješno završili Erasmus+ program u Poljskoj
Nov 24, 2016

Predstavnici Burč univerziteta uspješno završili Erasmus+ program u Poljskoj

Članovi akademskog i administrativnog osoblja Internacionalnog Burč univerziteta (Sabina Halilović, doc.dr. Esad Oruč, prof.dr. Ešref Kenan Rašidagić i doc.dr. Senad Bećirović) učestvovali su na Erasmus+ programu održanom na univerzitetu College of Enterprise and Administration u Lublinu, u Poljskoj, od 16. do 20. novembra 2016. godine.


Članovi našeg univerziteta su također pozvani da učestvuju u Međunarodnoj sedmici, gdje su predstavljeni i drugi univerziteti i obrazovne institucije iz različitih dijelova Europe. Prisutni su pozitivno ocijenili prezentaciju Internacionalnog Burč univerziteta te su izrazili interesovanje za unapređenje saradnje i planiranje zajedničkih projekata.

Međunarodna sedmica se sastojala od tematskih predavanja, prezentacija i radionica. Gosti su također pozvani da održe predavanja za studente univerziteta College of Enterprise and Administration u Lublinu. Profesor Senad Bećirović, v.d. dekan Edukacijskog fakulteta, predstavio je svoje istraživanje o interkulturalnom obrazovanju i obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Profesor Senad je dobio sve pohvale za njegov trud i odlične prezentacijske vještine, a utisak je bio da je cjelokupna prezentacija bila impresivna te su studenti i drugi polaznici bili jako zadovoljni ovim izlaganjem.

Četvrti dan su gosti predstavili svoje univerzitete i obrazovne institucije studentima I gostima putem letaka, brošura i prezentacija. Certifikate su dobili i gosti kao dokaz za njihovo učešće u ovom događaju, što je bila završna aktivnost ove važne Međunarodne sedmice.