Prečice

Prijemni ispit za stipendiju.


Nedjelja, 25. mart 2018.

Prof. Dr. Burkard Steppacher održao predavanje studentima BURCH Univerziteta
Apr 15, 2016

Prof. Dr. Burkard Steppacher održao predavanje studentima BURCH Univerziteta

Odsjek za međunarodne odnose i evropske studije BURCH univerziteta u saradnji sa Konrad Adenauer Stiftug organizovao je predavanje od strane Prof. Dr. Burkarda Steppachera na temu EU integracije.


Prof. Dr. Steppacher je govorio o iskustvima od prethodnih ekspanzija Europske unije te je ponudio konkretne primjere o temi. Predavanje je održana u novootvorenoj Konferencijskoj sali na -1 na  BURCH Univerzitetu.

Prije predavanja  Prof. Dr. Steppacher se sastao sa predstavnicima BURCH Univerziteta kako bi  se upoznao s historijskim činjenicama institucije.

Studenti i drugi učesnici su imali priliku da razmotre temu i dalje razgovaraju sa predavačem o temi. Fondacija Konrad Adenauer je također podijelila informacije o grantovima i stipendijama koje daju svake godine, te time omogućuju razvoj zajednice u više sfera.

Od 1991. godine Prof. Steppacher je zaposlen u Fondaciji Konrad Adenauer, gdje postaje Direktor evropskih studija 1998. godina Šef Odsjeka IV (razvoj i podrška nadarenom obrazovanju i kulturi) 2003. godine. Danas je član Njemačke asocijacije za političke nauke (DVPW) i član Radne grupe za evropske integracija (AEI). Objavio je mnogo eseja, knjiga i drugih stručnih radova.