Prečice

Radnim sastankom na BURCH Univerzitetu svečano okončana uspješna radna godina
Aug 01, 2016

Radnim sastankom na BURCH Univerzitetu svečano okončana uspješna radna godina

Dana, 01. 8. u rektoratu BURCH univerziteta u Sarajevu održan je radni sastanak predstavnika svih fakulteta, sa rektorom BURCH univerziteta Prof. Dr. Teomanom Dumanom.


Iako u toku godišnih odmora, ovaj radni tim je ipak bio na okupu te u ugodnoj atmosferi razgovarao o radnim aktivnostima BURCH univerziteta, ostvarenim rezultatima u proteklom periodu ali i pojednačnim i kolektivnim radnim obavezama i planovima usplenika te nastavnog osoblja za sljedeću godinu. 

Posebno se razgovaralo o novim postdiplomskim smjerovima, te novom proširenom profesorskom kadru koji će studenti/ce  Univerziteta imati priliku upoznati u narednoj školskoj godini. U fokusu su bili i košarkaški tim, posjete eminentnih internacionalnih predavača, izgradnja novih sportskih i studentskih smještajnih objekata, unaprijeđenje postojećih ali i kreiranje novih smjernica za što bolji i efikasniji doprinos obrazovanju u Bosni i Hercegovini. 

Sastanak je završen zanimljivom diskusijom svih prisutnih, i posebno zanimljivim izlaganjem Prof. Dr. Ešrefa Kenana Rašidagića šefa Odsjeka za Međunarodnih odnosa i Evropskih studija na BURCH univerzitetu u Sarajevu koji je prezentirao naučnu analizu geopolitičkih zbivanja, posebno u kontekstu međunarodnih odnosa te pozicije Bosne i Hercegovine kao zemlje u kojoj BURCH univerzitet egzistira i obrazuje mlade ljude za dalji život i poslovno opredjeljenje.