Prečice

Računovodstvo i revizija: Novi studijski program BURCH univerziteta
Apr 28, 2016

Računovodstvo i revizija: Novi studijski program BURCH univerziteta

Upis u toku


Studijski program Računovodstvo i revizija koncipiran je tako da studenti stiču stručno zvanje stručnjaka za računovodstvo i reviziju.

Karijera:

Studenti koji dobiju zvanje stručnjaka za računovodstvo  i reviziju mogu se zaposliti u javnom i privatnom sektoru kao što su: firme koje nude računovodstvene usluge, banke, osiguravajuće kompanije, investicione banke, lizing, firme za factoring i reviziju, firme za finansijsko savjetovanje, vladine regulativne i nadzorne institucije i u ostalim finansijskim odjelima u firmama javnog i privatnog sektora.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na: [email protected] ili na 033 944 - 400.