Prečice

Seminar o poduzetništvu u organizaciji BURCH-a i ASUBiH
Mar 18, 2016

Seminar o poduzetništvu u organizaciji BURCH-a i ASUBiH

Seminar: „Od ideje do uspješnog biznisa“


BURCH  univerzitet u saradnji sa ASUBiH je organizovao jednodnevnu edukaciju o poduzetništvu pod nazivom 'Od ideje do uspješnog biznisa'.

Učesnici edukacije  bili su članovi lokalnih timova ASUBiH iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva.

Cilj seminara je ohrabrivanje mladih na puno korištenje svojih  potencijala, motiviranje mladih na bavljenje poduzetništvom i inovacijom i njihovo ohrabrivanje da se usude pokušati realizirati svoje ideje. 

Učenici su imali priliku da učestvuju na predavanjima o različitim segmentima procesa razrađivanja kreativne ideje u profitabilan biznis te da se druže sa studentima, poduzetnicima, osnivačima firmi Design Factory i XOR koji se nalaze u sklopu BURCH Start Up inkubatoru. Također, polaznici su imali priliku slušati iskustva osnivača firme WiKey,  međunarodno uspješne StartuUp kompanije koja radi za Njemačku firmu T Mobile.

Ovo je prvi od zajedničkih projekata BURCH univerziteta  i ASUBiH, kao rezultat nedavno potpisanog sporazuma o saradnji.