Prečice

Studenti iz cijele Bosne i Hercegovine učestvuju u izgradnji Studentskog paviljona
Sep 07, 2016

Studenti iz cijele Bosne i Hercegovine učestvuju u izgradnji Studentskog paviljona

U toku su završne pripreme za početak Ljetne škole kada ćemo u kampusu BURCH Univerziteta nastaviti gradnju studentskog paviljona.


U petak 09 septembra očekujemo sve naše studente, profesore i partnere preojekta da zvanično otvorimo ljetnu školu te zajedno sa stručnjacima iz Sarajevo šuma, Green Council i Domoinvesta krenemo sa montažom nosive drvene konstrukcije.

Studenti koji nam dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine sa različitih fakulteta kao što su Građevinski, Arhitektonski, Šumarski, Pljoprivredni, Elektrotehnički, IT i drugi će imati priliku da kroz rad u grupama upoznaju tehnike recikliranja i obnove prozora, recikliranja drveta, pripreme drvene građe za montažu kao i montažu iste, gradnju sa slamom, pripremu i nanos zemljanih maltera, pripremu slojeva za zeleni krov.

Za vikend će studenti zajedno  sa profesorima sa Šumarskog fakulteta obići planinu Igman gdje će se upoznati sa održivim gospodarenjem šumama i skupiti dovoljno materijala  za potrebe zelenog krova.

Studenti će svaki dan pored praktičnog rada na gradilištu imati i stručna predavanja kako od strane profesora sa partnerskih Univerziteta kao što su Zagreb, Beč, Banja Luka i Mostar tako i od strane stručnjaka za gradnju slamom iz Slovenije i Srbije, stručnjaka iz partnerskih kompanije, najuspješnijih arhitekata itd.

 Na kraju ljetne škole studenti će imati mogućnost da odgovaraju na kviz pitanja na osnovu kojih će se ocijeniti njihovo stečeno znanje i izdati odgovarajući certifikat.

Za studente se priprema bogat večernji program u vidu stručnih predavanja. Prof. Dr. Nenad Veličković će sa studentima govoriti o idejama koje društvo (ne)prihvata, Prof. Dr. Damir Marjanović će govoriti o genetici dok će Zenit Đozić sa studentim govoriti o barijerama, prostoru i humoru.

Pored predavanja studenti će imati priliku da se druže uz muzički i sportski program. Posebno smo sretni što će predstavnici ambasada, koji su partneri našeg projekta,  orgnaizovati svoje tematske večeri.

Više detalja o programu: http://studentpavilion.com/summer-school-agenda/

Prati nas na: http://studentpavilion.com/