Prečice

Zasjedanje Senata za februar 2016.
Feb 26, 2016

Zasjedanje Senata za februar 2016.

Dana, 25.2.2016. godine u Senat sobi održano je zasjedanje Senata BURCH univerziteta za februar tekuće godine.


Na sjednici Senata prisutni su razmatrali 25. tačaka dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata prvenstveno su usvojeni svi zaključci prethodnog senata.

Većinski broj tačaka dnevnog reda usvojen je kao prijedlog. Sve ostale tačke bit će prezentovane na narednom zasjednanju uz dodatnu dokumentaciju i priloge.

Na sjednici Senata zasjedalo je 11 članova.