Prečice

Zasjedanje Senata za maj 2016.
May 16, 2016

Zasjedanje Senata za maj 2016.

Dana, 16.5.2016. godine u Senat sobi održano je zasjedanje Senata BURCH univerziteta za maj tekuće godine.


Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata usvojene su sve tačke dnevnog reda.

Na sjednici Senata zasjedalo je 15 članova.