Prečice

Zasjedanje Senata za mart 2016.
Apr 01, 2016

Zasjedanje Senata za mart 2016.

Dana, 31.3.2016. godine u Senat sobi održano je zasjedanje Senata BURCH univerziteta za mart tekuće godine.


Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata prvenstveno su usvojeni svi zaključci prethodnog senata.

Većinski broj tačaka dnevnog reda usvojen je kao prijedlog. Sve ostale tačke bit će prezentovane na narednom zasjednanju uz dodatnu dokumentaciju i priloge.

Na sjednici Senata zasjedalo je 10 članova, dok su ostali bili odsutni iz opravdanih razloga.