Prečice

Zasjedanje Senata za septembar 2016.
Sep 01, 2016

Zasjedanje Senata za septembar 2016.

Dana, 01.9.2016. godine u Senat sobi održano je zasjedanje Senata BURCH univerziteta za septembar tekuće godine.


Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata usvojeno je 3  tačke  dnevnog reda.

Na sjednici  je zasjedalo  13 članova. 

Novi član Senata je Prof. Dr. Damir Marjanović.