Prečice

Zasjedanje Senata za juli 2016.
Jul 21, 2016

Zasjedanje Senata za juli 2016.

Dana, 21.7.2016. godine u Senat sobi održano je zasjedanje Senata BURCH univerziteta za juli tekuće godine.


Na sjednici Senata prisutni su razmotrili sve tačke  dnevnog reda unutar  tri fakulteta: Edukacijski fakultet, Fakultet za Ekonomiju i društvene nauke i Fakultet za Inžinjering i Informacione tehnologije.

Na zasjedanju Senata usvojeno je šest tačaka  dnevnog reda.

Na sjednici  je zasjedalo  9 članova.