Prečice

Arhitektura - umjetnost koju treba njegovati i cijeniti
Jan 20, 2017

Arhitektura - umjetnost koju treba njegovati i cijeniti

Sanela Klarić ističe da je najveća kriza arhitekture zdravlje. Zatvoreni prostor, zagađenje zimi, stiropor – rješenje koje to nije, su stvari o kojima se malo govori. Javnost o ovim stvarima malo zna, a arhitekti o tome rijetko i suzdržano govore.


“Arhitekti nisu uspjeli zaštititi svoju struku, poput notara, ljekara ili farmaceuta.  Mi, arhitekti, smo sami krivi za to, zato  što se ne udružujemo i ne borimo za svoja prava, zato  što dopuštamo da se mnoge cijene dampinguju. Imala sam situaciju da predam ponudu za neki projekt i kako je riječ obično o dobrim prijateljima i ja ponudim cijenu u kojoj nemam svoju zaradu, desi se da i ta cijena bude “previsoka”. Kažu mi da su našli neku mnogo nižu cijenu. Ljudi rade po tako niskim cijenama, da recimo rade jeftinije od jednog radnika koji skida staru keramiku sa zida. To je ono što je žalosno”, kaže Sanela Klarić, koja pozitivno ističe rad nove uprave Asocijacije arhitekata u BiH, asocijacije koja se zalaže da se ova struka izbori za svoje mjesto i ravnopravnost na tržištu.

Detalje ovog zanimljivog intervjua možete pronaći na linku, gdje je ova umjetnica posebnu pažnju posvetila arhitekturi “bosanske kuće“ kao jedinstvenom i vrijednom fenomenu.

http://www.azramag.ba/teme/sanela-klaric-stara-bosanska-kuca-primjer-je-dobre-gradnje/