Prečice

Besplatni seminari za srednjoškolce na BURCH univerzitetu
Apr 04, 2017

Besplatni seminari za srednjoškolce na BURCH univerzitetu

Internacionalni Burch univerzitet je započeo s nizom besplatnih seminara o različitim temama i područjima za bolje razumijevanje menadžmenta kao znanosti i menadžmenta u poslovnom svijetu.


Načela upravljanja i poduzetništva su pokrivene teme održanih seminara i izuzetno smo zadovoljni s brojem srednjoškolaca koji su sudjelovali i pokazali interes za seminare, kao i za postavljena pitanja, aktivno angažiranje i interakciju s predavačima.

Načela marketinga, vođenje i komunikacijske vještine preostali su dio tema, te ljubaznopozivamo sve srednjoškolce da nam se pridruže. Nadamo se da će učesnici seminara naučiti nešto novo i da će ovi seminari biti od pomoći kada je riječ o daljnjem putu odluka i odabira fakulteta za učenike srednjih škola.