Prečice

Prijemni ispit za stipendiju.


Nedjelja, 25. mart 2018.

Besplatni seminari za srednjoškolce na BURCH univerzitetu
Apr 04, 2017

Besplatni seminari za srednjoškolce na BURCH univerzitetu

Internacionalni Burch univerzitet je započeo s nizom besplatnih seminara o različitim temama i područjima za bolje razumijevanje menadžmenta kao znanosti i menadžmenta u poslovnom svijetu.


Načela upravljanja i poduzetništva su pokrivene teme održanih seminara i izuzetno smo zadovoljni s brojem srednjoškolaca koji su sudjelovali i pokazali interes za seminare, kao i za postavljena pitanja, aktivno angažiranje i interakciju s predavačima.

Načela marketinga, vođenje i komunikacijske vještine preostali su dio tema, te ljubaznopozivamo sve srednjoškolce da nam se pridruže. Nadamo se da će učesnici seminara naučiti nešto novo i da će ovi seminari biti od pomoći kada je riječ o daljnjem putu odluka i odabira fakulteta za učenike srednjih škola.