Prečice

BURCH studenti i profesori na 10. ISABS konferenciji u Dubrovniku
Jun 20, 2017

BURCH studenti i profesori na 10. ISABS konferenciji u Dubrovniku

Deseta konferencija ISABS-a o forenzičkoj i antropološkoj genetici i predavanja klinike Mayo u individualnoj medicini održava se u Dubrovniku, Republika Hrvatska, od 19. do 24. juna 2017.godine.


Međunarodno društvo za primenjene biološke nauke (ISABS) je neprofitna organizacija osnovana za promovisanje, unapređenje i proširenje istraživanja, razvoja i edukacije u molekularnoj biologiji koja se primenjuje na kliničku i molekularnu medicinu, fokusirajući se na, ali ne ograničavajući se na, molekularnu genetiku, genomiku, proteomike, forenzičke i antropološke genetike i biotehnologije.

Misija ISABS-a je da doprinese unapređenju bioloških nauka i primjene srodnih tehnika i tehnologija promovišući, poboljšavajući i proširujući sve aspekte istraživanja; Tehnološki razvoj i obrazovne aktivnosti u oblastima primijenjenih bioloških nauka i srodnih područja i razmjenu vrhunskih naučnih sadržaja između naučnika.

Naše veliko zadovoljstvo i ponos su mladi predstavnici Internacionalnog Burch univerziteta koji su učestvovali na 10. konferenciji, neki po prvi put i sa svojim prvim naučnim poster prezentacijama.