Prečice

Burch univerzitet mjesto održavanja nacionalne sesije Evropskog parlamenta mladih u BiH
Apr 14, 2017

Burch univerzitet mjesto održavanja nacionalne sesije Evropskog parlamenta mladih u BiH

Treća nacionalna sesija Evropskog parlamenta mladih u Bosni i Hercegovini sa temom „Solidarity beyond borders“ (Solidarnost Bez Granica), održana je prošle sedmice u Sarajevu a okupila je preko 100 učesnika iz cijele Evrope.


Kao i prethodnih godina, sesija je realizovana kroz simulaciju rada Evropskog parlamenta. Podijeljeni u devet različitih komiteta, mladi su dobili priliku iznijeti svoje stavove kao i rješenja na aktuelna politička i društvena pitanja vezana ne samo za prostor naše države nego i šire. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su se u nedjelju, 09. Aprila 2017, odvijale veoma napete debate kao i predstavljanje rezolucija koje su delegati vrijedno pripremali tokom sesije. Uspjeh ovog zanimljivog događaja ne bi bio moguć bez svestrane pomoći Burch univerziteta, u čijim su se prostorijama delegati spremali tokom ovog petodnevnog projekta.

Evropski parlament mladih - EYP (European Youth Parliament) je nevladina organizacija i jedna od najvećih platformi za političku debatu u Evropi. Cilj ove organizacije je da politički edukuje mlade kao i da proširuje interkulturalno razumijevanje i solidarnost. EYP mreža je trenutno prisutna u 40 evropskih zemalja te je u svojim dosadašnjim projektima uspjela angažovati preko 40000 mladih ljudi. U Bosni i Hercegovini postoji od 2013. godine a dvije godine poslije je dobila i status nacionalnog komiteta nakon čega je uspjela održati niz uspješnih projekata širom države.