Prečice

BURCH univerzitet su posjetili predstavnici sa eCampus Universita Telematica - Milano
Jul 03, 2017

BURCH univerzitet su posjetili predstavnici sa eCampus Universita Telematica - Milano

U junu 2017. godine, predstavnici Ing. Igor Taurino i prof. Giorgio Anglani, sa eCampus Universita Telematica, Milano, posjetili su Internacionalni Burch univerzitet (IBU). Cilj njihove posjete bio je razmatranje mogućnosti saradnje između ove dvije obrazovne institucije.


Univerzitet eCampus je osnovan 2006. godine kao Telematski univerzitet, sa sjedištem u bivšem IBM centru Novedrate (CO) koji raspolaže sa 270 soba za studente i profesore za ispite i aktivnosti obogaćivanja nastavnog plana kao što su intenzivni kursevi, seminari i konferencije.

Prof. dr Damir Marjanović, rektor Internacionalnog Burch univerziteta i doc. dr. Sanela Klarić, prorektorica međunarodnih odnosa i naučne saradnje Internacionalnog Burch univerziteta, sastali su se sa predstavnicima eCampus Universita Telematica, Milano, a diskusija je uključivala dvojne / zajedničke programske prilike, razmjenu studenata i osoblja i potencijalne istraživačke projekte.

Internacionalni Burch univerzitet se zahvaljuje na posjeti te se raduje zajedničkom rad sa eCampus Universita Telematica, Milano sa uspješnim zajedničkim projektima i pozitivnim rezultatima.