Prečice

Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Bit Alijansom u Sarajevu
Jun 05, 2017

Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Bit Alijansom u Sarajevu

Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijansa u Sarajevu, posjetio je Internacionalni Burch univerzitet.


Bit Alijans, najveća krovna organizacija bh. softverske industrije, broji 13 najvećih softverskih kompanija sa više od 1300 uposlenih. Ova institucija kontinuirano radi na rješavanju dva najveća problema s kojim se softverska industrija svakodnevno susreće - nedostatak kvalifikovanog kadra i slabo razvijene infrastrukture u softverskoj industriji, popraćene nedostatkom razvojnog podsticaja. S druge strane, ova institucija je jedan od najvećih poslodavaca za mlade IT stručnjake u BiH i regionu.

Armin Talić, ispred Bit Alijansa, Sarajevo, sastao se sa rektorom, prof. dr. Damirom Marjanovićem, na Internacionalnom Burch univerzitetu. Ova ljubazna posjeta je bila prilika da se razgovara o cilju razvijanja pozitivno poslovnog okruženje za mlade buduće naraštaje te o uspostavi saradnje kako bi se novi naraštaj obrazovao i usvajao vještine shodne trenutnim potrebama tržišta rada.

Shodno tome ove dvije institucije su potpisale memorandum o razumijevanju i na taj način ozvaničile dosadašnju saradnju kako u oblasti obrazovanja, tako i u oblasti zapošljavanja.

http://bit-alliance.ba/bs/