Prečice

Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Sophia univerzitetom u Tokiju – Japan
Mar 19, 2017

Burch univerzitet uspostavio saradnju sa Sophia univerzitetom u Tokiju – Japan

Prof. dr. Taro Komatsu, profesor i direktor Centra za globalno istraživanje na Sophia univerzitetu u Tokiju, Japan, posjetio Burch univerzitet.


Dr. Taro Komatsu, sa Univerziteta Sophia u Tokiju, Japan, posjetio je Fakultet za obrazovanje na Burch univerzitetu. On je primljen u Dekanat doc. dr. Senada Bećirovića. Ova ljubazna posjeta je bila prilika da se razgovara o interkulturalnom dijalogu i budućim mogućnostima saradnje edukacijskih fakulteta ova dva univerziteta. Dr. Komatsu je dogovorio narednu posjetu Univerzitetu u septembru, gdje će dva fakulteta organizirati radionice za nastavnike i radnike u akademskim krugovima.

Na kraju posjete dr. Komatsu je govorio o daljnjoj uspostavi saradnje.