Prečice

BURCH univerzitetu dodjeljen pristup HINARI naučnoj bazi
Jan 10, 2017

BURCH univerzitetu dodjeljen pristup HINARI naučnoj bazi

HINARI naučna baza pokriva pristup velikom broju vodećih naučnih časopiss poput Lancet-a, New England Journal of Medicine i mnogih drugih.


Nedavno je Internacionalnom BURCH Univerzitetu dodijeljen pristup HINARI naučnoj bazi.

HINARI Program je koordinisan od strane Svjetske zdravstvene organizacije - World Health Organization (WHO) i kao takav ima vodeću ulogu u medicinskim i biološkim naukama. HINARI u stvari predstavlja saradnju između WHO, izdavača i drugih vlasnika naučnih sadržaja iz oblasti zdravstva kako bi se ponudila adekvatna podrška i infromacije za istraživanje neprofitnim, akademskim i istraživačkim institucijama, te vladinim i drugim strukturama odgovornim za kreiranje politike u slabije razvijenim zemljama.

HINARI naučna baza pokriva pristup velikom broju vodećih naučnih časopisa poput Lancet-a, New England Journal of Medicine i mnogih drugih.

Za pristup HINARI bazi važno je da ste ulogovani na BURCH Wi-Fi ili kablovski internet.

Za sve informacije oko pristupa bazi molimo kontaktirajte Bibliotekara ili Ured za publikacije na:

[email protected]

[email protected]

Ugodno HINARI iksustvo.