Prečice

Dr. Nahda Shehada održala predavanje „Islamski Feminizam“ na BURCH Univerzitetu
Apr 03, 2017

Dr. Nahda Shehada održala predavanje „Islamski Feminizam“ na BURCH Univerzitetu

Diplomatski klub Burch organizvao je predavanje na temu „Islamski feminizam“ sa Dr. Nahdom Shehada, ko je predavačica na Erasmus Univerzitetu Rotterdam i istražiteljica u Međunarodnom institutu za društvene nauke.


„Islamski feministi su oni koji se zalažu za univerzalno načelo feminizma – jednakost između spolova – kroz prizmu političkog Islama, dok su muslimanski feministi oni koji se zalažu za isto ali odvojeno od Islama a koji su Muslimani“, istakla je dr. Shehada.

Dalje je objasnila da su feminsti na Bliskom istoku izolovani od strane radikalnih Islamista i sekularnih feminista. Prvo odbijaju surađivati s Islamskim feministima jer smatraju pojam feminizma otpadništvom, a drugi vjeruju da su ta dva koncepta – Islam ili Islamizam i feminizam – neuskladljiva.

Dr. Shehada je identifikovala još jedan izazov s kojim se susreće mnogo žene na Bliskom istoku: suočavaju se sa stigmama, neke od kojih i dalje nisu premošćene. Najočigledniji primjeri istoga su Iran i Saudijska Arabija, dvije zemlje u kojima su Islamski fundamentalisti konsolidirali vlast i kontrolu nad društvom „počevši sa Šestodnevnim ratom 1967. godine i završavši sa Iranskom revolucijom 1979. godine“, te ih koristili da spriječe napore ka ostvarivanju prava žena.

Uprkos tome, znatan napretak u polju prava žena je vidljiv, pogotovo kako se Islamski feminizam pojavio kao jedan od pokreta osnovanih na vjeri 1990-tih godina, zaključila je dr. Shehada.

Članovi publike su postavljali pitanja dr. Shehadi, te su također iznosili svoje stavove o navedenoj temi.

Nakon predavanja, nekoliko studenata prisustvovalo je neformalnoj kafi sa dr. Shehadom, gdje su diskutovali o aktuelnom stanju feminizma na Bliskom istoku i govorili o načinima kako bi studenti mogli biti uključeni u rad Međunarodnog instituta za društvene nauke u Roterdamu, Nizozemskoj. Dr. Shehada je iskazala visok stepen zadovoljstva sa organizicijom predavanja i organizatorima, kao i sa Burch Univerzitetom.

Dr. Shehada je vodeća ekspertica u poljima vezanim za politički Islam. Predavala je predmete poput napredna sociologija, kvalitativna metodologija, komperativna epistemologija, feminističke teorije, te spol i razvoj. Također je obuhvatno istraživala antropologiju Islamskog prava na Bliskom istoku i Evropi. Bila je istražiteljica u Institutu za studiju Islama u modernom svijetu u Leidenu, Nizozemskoj. Trenutno, dr. Shehada je predavačica na Erasmus Univerzitetu Rotterdam u Nizozemskoj i istražiteljica pri Međunarodnom Institutu za društvene studije.