Prečice

Dvije međunarodne konferencije uspješno završene na BURCH univerzitetu
May 23, 2017

Dvije međunarodne konferencije uspješno završene na BURCH univerzitetu

Proteklog vikenda, dvije konferencije su uspješno održane i završene na Internacionalnom Burch univerzitetu.


To su bile druga konferencija za migracije “Mreže Zapadnog Balkana” o temi: "Migracija na Zapadnom Balkanu: Šta znamo?" i peta Međunarodna konferencija o ekonomskim i društvenim studijama sa glavnom temom „Razvoj ruralnog poslovanja na Balkanu“.

Desetine studenata sa Burch univerziteta, Fakulteta za ekonomiju i društvene znanosti, aktivno je učestvovalo u organizaciji i uspješnom izvršenju obaju konferencija.

ICESoS Konferencija je imala 11 panela, svaki posvećen jednoj od tema koje se odnose na ruralni razvoj u regiji.

Konferencija migracije Mreže Zapadnog Balkana je imala 11 panela, sa tri do četiri učesnika po svakom panelu. Svaki panel fokusirao se na različite aspekte ili tip migracije.

Internacionalni Burch univerzitet je više nego ponosan što je bio domaćin dvije takve prestižne konferencije i raduje se biti domaćin još mnogo istih i sličnih konferencija u budućnosti. Ova poruka Burch univerziteta  je odaslana i bila podijeljena sa svim učesnicima obaju konferencija, kao i sa cjelokupnom javošću, prenoseći posvećenost Burch univerziteta sveukupnom razvoju Bosne i Herrcegovine  kroz organizaciju sličnih događaja.