Prečice

Edukativni izlet studenata elektrotehnike Burch univerziteta
May 26, 2017

Edukativni izlet studenata elektrotehnike Burch univerziteta

U maju 2017. godine, studenti elektrotehnike Internacionalnog Burch univerziteta u pratnji profesora i asistenata imali su priliku posjetiti malu hidroelektranu, veliku hidroelektranu HE JABLANICA, fotonaponsku elektranu u blizini Mostara i vjetroelektranu u Slano, pokraj Dubrovnika.


Dvodnevno putovanje pokazalo se velikim uspjehom zbog oduševljenog i pozitivnog povrata informacija studenata i naših profesora, kao i kontinuiranom podrškom Burch univerziteta i Zavoda elektrotehnike i elektronike.

Svrha obrazovnog putovanja je bila pružiti studentima praktično i teorijsko iskustvo o jedinicama za proizvodnju električne energije u Bosni i Hercegovini, posebno one koje su klasificirane kao nekonvencionalne u teoriji proizvodnje električne energije i one koje se definiraju kao jedinice obnovljivih izvora energije. Ove su tehnologije danas atraktivne širom svijeta jer će postati integralni i glavni dio koncepta Smart Grid.

Posjet vjetroelektrani u Dubrovniku bio je glavni fokus ovog putovanja, budući da studenti trenutačno slušaju mnoge predmete koji se odnose na obnovljivu energiju, pa je to bila prilika za njih da vide određene aspekte u stvarnom svijetu i pruže studentima dobro zaokružen temelj na kojem će graditi svoje znanje za buduće karijere u ovom sektoru.

Veliko Hvala našim profesorima: prof. dr. Mustafa Musić, prof. dr. Ajla Merzić, docenti Jasmin Kevrić, Jasna Hivziefendić, viši asistenti Adnan Bosović, Mehrija Hasičić i Lejla Bandić, za njihovu velikodušnu podršku i neiscrpivu energiju, strpljenje i spremnost da vode učenike.

Sigurni smo da će uspomene na ovo putovanje trajati dugo i da su takvi izleti važni jer su dobrodošla stanka u rutini nastave i također mogu biti zabavna iskustva vezivanja za sve uključene. Nove obrazovne okoline i iskustva bila su nam ponuđena pa smo imali priliku promatrati mnoge stvari koje nisu dostupne na univerzitetu, osiguravajući potpuno širenje horizonta.