Prečice

Šekspir na Burch univerzitetu: Uspješno izvedena predstava "Mnogo vike ni za što"
Nov 08, 2017

Šekspir na Burch univerzitetu: Uspješno izvedena predstava "Mnogo vike ni za što"

Odsjek za engleski jezik i književnost bio je domaćin predstave režisirane i uređene od strane profesora Shahab Yar Khana. Predstava je zapravo adaptacija Šekspirove “Mnogo vike ni za što”. Profesori i student su imali priliku da uživaju u virtuoznoj izvedbi profesora, kao i energetičnom duhu glumaca.


"Mnogo vike ni za što" je jedna od Šekspirovih najpoznatijih komedija, a u izvedbi glumačke trupe profesora Khana ova predstava je zasjala u novom svjetlu, sa dodatnim elementima kao što su tradicionalna bosanska muzika i prerađen tekst. Predstavi je prethodio kratak uvod u kojem je profesor Khan razložio ulogu žena u Šekspirovim dramama. 

Na kraju dvosatne izvedbe, glumci su pozdravljeni sa glasnim aplauzom, dok je profesoru Khanu dodjeljena zahvalnica u znak dugogodišnje saradnje koja će se nastaviti i u budućnosti.