Prečice

Gostujuća profesorica na Burch univerzitetu održala predavanje o Manglishu
Dec 12, 2017

Gostujuća profesorica na Burch univerzitetu održala predavanje o Manglishu

Gostujuća profesorica Internacionalnog Burch univerziteta na Odsjeku za engleski jezik i književnost, Malissa Maria Mahmud, je 12. decembra 2017 održala predavanje o varijacijama engleskoj jezika, posebno o malajskom engleskom poznatom kao ‘Manglish’.


Glavna tema lekcije je bila “Malajski engleski: varijacija ili nedostatak”. Profesorica Mahmud je počela svoje predavanje sa uvodom u historiju svoje domovine, Malezije, a zatim nastavila o razlozima koji su doveli do toga da engleski postane jedan od službenih jezika. Govorila je i o nastanku ‘Manglisha’, kao i o tome kako se taj jezik koristi danas.

Tokom predavanja, profesorica je nastojala da motiviše i uključi studente u razgovor o ovoj zanimljivoj temi, fokusirajući se i na druge, njima poznate jezike. Također je postavljala pitanja o pozitivnim i negativnim aspektima varijacije engleskog jezika.

Po završetku predavanja, Dekan Fakulteta za edukaciju i humanističke nauke, Doc. Dr. Senad Bećirović je uručio zahvalnicu profesorici Mahmud i istakao važnost ovakvih događaja za akademski razvoj naših studenata.