Prečice

Nova prorektorica- Adisa Omerbegović Arapović
May 29, 2017

Nova prorektorica- Adisa Omerbegović Arapović

Vanredni profesor, Adisa Omerbegović Arapović, imenovana je za prorektoricu za obrazovanje i studentske poslove na Internacionalnom Burch univerzitetu.