Prečice

Osoblje BURCH univerziteta na Svjetskom forumu za demokratiju 2017
Nov 23, 2017

Osoblje BURCH univerziteta na Svjetskom forumu za demokratiju 2017

Osoblje Internacionalnog Burch univerziteta prisustvovalo je Svjetskom forumu za demokratiju 2017. godine, čiji je fokus bio uloga političkih partija i medija u kontekstu rastućeg populizma.


Rastuće razdvajanje građana i političkih elita i dramatične promjene u medijskom ekosistemu predstavljaju izazov za demokratiju kakvu znamo. Istovremeno, pojavljuju se novi politički i medijski akteri i prakse, pružajući nove mogućnosti članovima javnosti da učestvuju u političkom životu. Mediji i političke partije oboje su ugroženi ovim novim razvojem, ali takođe mogu učiti od njih kako bi prilagodili svoje modele i funkcionisali na novim stvarima.

Cilj Svjetskog foruma za demokratiju 2017. godine je da razmotri nove inicijative i pristupe koji mogu unaprijediti demokratske prakse i pomoći stranama i medijima, ali i drugim političkim akterima, da se ponovo povežu sa građanima, da donose odluke i da optimalno funkcionišu u demokratiji 21. stoljeća.