Prečice

Posjeta predstavnice ureda za međunardnu saradnju Univerziteta „1 Decembar 1918“ Alba Julia - Rumunija
Nov 10, 2017

Posjeta predstavnice ureda za međunardnu saradnju Univerziteta „1 Decembar 1918“ Alba Julia - Rumunija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju Internacionalnog Burch Univerziteta zajedno sa Prorektoricom za Medjunarodnu saradnju i naučna pitanja je imao čast ugostiti Gđu. Lillianu Danielu Trifu sa Univerziteta „1 Decembar 1918“ Alba Julia,Rumunija u sklopu Erasmus + mobilnosti.


U jako pozitivnoj atmosferi razgovaralo se je o pozitivnim iskustvima koja su rezultirala međusobnim partnerstvom dvije institucije te se razmatralo koje su druge oblasti u kojima ta saradnja može biti proširena.

Još jednom naglašavamo da je poziv za mobilnosti studenata i osoblja sa Univerziteta „1 Decembar 1918“ Alba Julia,Rumunija objavljen ovdje te da svi koji su zainteresovani mogu dobiti više informacija u Uredu za međuuniverzitetsku saradnju u A zgradi.