Prečice

Predavanje o bazi podataka o javnoj potrošnji u BiH na BURCH univerzitetu
Mar 27, 2017

Predavanje o bazi podataka o javnoj potrošnji u BiH na BURCH univerzitetu

U četvrtak, 23. Marta 2017. godine, menadžer Fondacije ‘Centar za javno interesa’ (CPI), gđa Mirjana Sirćo, održala je prezentaciju o jedinstvenoj bazi podataka javnih finansija na svim nivoima vlasti u BiH.


Posljednjih 15 godina, gospođa Sirćo je vrlo aktivna u nevladinom sektoru praćenja aktivnosti vlasti od lokalne do državne razine, razvoju mehanizama saradnje između nevladinih organizacija i državnih institucija, promicanju alternativnih javnih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života naših građana.

Ova baza je rezultat dugoročnog i napornog rada od utemeljenja CPI-a 2009. godine. Baza je prvi puta uvedena u javnost u 2015. godini te uključuje podatke od 2005. Predavanje je imalo za cilj predstaviti bazu za studente i akademsko osoblje koji bi mogli koristiti dostupne podatke u svojim istraživanjima i znanstvenom radu.

Predavanje predstavlja prvi korak u budućoj saradnji CPI i Burch univerziteta. Još jedan oblik saradnje je da CPI nudi stažiranje za naše učenike, počevši od aprila 2017. godine.

Sljedeće predavanje na javne financije je planirano za Master i učenike 3. godine 25. Aprila sa početkom u 16:00 sati. Pozivamo sve zainteresirane studente da prisustvuju ovom događaju.