Prečice

Prof. dr. Mirsada Hukić na regionalnoj radionici u Kievu - Ukrajina
Sep 21, 2017

Prof. dr. Mirsada Hukić na regionalnoj radionici u Kievu - Ukrajina

Prof. dr. Mirsada Hukić predavač na regionalnoj radionici o nauci i tehnologiji za istočnu Evropu i centralnu Aziju u Kievu, Ukrajina


Dekanesa prof. dr. Mirsada Hukić sa Burch univerziteta iz Sarajeva boraviti će u narednom periodu u Ukrajini na regionalnoj radionici o nauci i tehnologiji za istočnu Evropu i centralnu Aziju, a po pozivu InterAcademy partnerstvo i Nacionalne akademije nauka, inženjerstva i medicine u SAD, koji je upućen katedri za inženjering Burch univerziteta. U ime stručnog tima univerziteta dekanesa prof. dr. Mrisada Hukić će predstaviti svoj dosadašni naučni rad, radna iskustva i uspjehe stručnoj javnosti okupljenoj na regionalnoj radionici o nauci i tehnologiji za istočnu Evropu i centralnu Aziju u Kievu, Ukrajina.

Sa profesoricama i profesorima iz cijelog svijeta te sa najznačajnijim imenima, diskusija će se baviti pitanjima vezanim za promovisanje biološke sigurnosti, a Burch univerziteta dati će svoje aktivno učešće tokom radionica gdje će se dodatno govoriti o napredovanjima naučnika iz Bosne i Hercegovine ali i naučnim metodama koje su ti naučnici stekli tokom svog radnog i istraživačkog vijeka u našoj zemlji.

Radionica u Ukrajini koju organizuje InterAcademy partnerstvo i Nacionalna akademija nauka, inženjerstva i medicine u SAD, a na kojoj učestvuje prof. dr. Mirsada Hukić, je jedna od najprestižnijih radionica u svijetu iz naučne oblasti biološke sigurnosti te je posebna čast kako za Bosnu i Hercegovinu tako i za naučni i radni tim Burch univerziteta  da će naučnici poput uvažene dekanese Hukić sa Burch univerziteta i članice Akademije nauka i umjetnisti BiH predstavljati uspjehe nauke iz naše zemlje .