Prečice

Treći Među-akademski naučni simpozijum
Nov 01, 2017

Treći Među-akademski naučni simpozijum

Tri akademije, akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Slovenska akademija znanosti i umjetnosti organizuju godišnje simpozijume kao forum za svoje stručnjake koji predstavljaju najnovija dostignuća svojih istraživanja i razgovaraju o potencijalnim rješenjima koja mogu biti korisna za javno zdravlje i zajednicu u cjelini.


Treći Među-akademski naučni simpozijum organizovala je Bosna i Hercegovina u prostorijama ANUBiH. Među finansijskom podrškom bio je i Internacionalni Burch univerzitet, čiji je rektor prof. dr. Damir Marjanović bio član organizacionog odbora. Glavna tema ovog naučnog simpozijuma bila su Emerging and Re-emerging zoonoses of the 21st Century.

Cilj trećeg Među-akademskog naučnog simpozijuma bio je da održi i ojača istraživačku saradnju između tri nacionalne akademije o ovoj važnoj temi javnog zdravlja i na taj način obezbijedi naučne sastanke na kojima će biti prikazana godišnja ažuriranja i dostignuća istraživanja u odgovarajućim zemljama.