Prečice

Biblioteka BURCH Univerziteta bogatija za 500 novih naslova
Sep 11, 2018

Biblioteka BURCH Univerziteta bogatija za 500 novih naslova

Pored već dostupnih 23,500 naslova na 8 različitih jezika, biblioteka Burch univerziteta je bogatija za još 500 novih naslova.


Ovi naslovi, kao i svi prethodni će biti katalogizirani u narednom periodu te dostupni za pretraživanje u našem katalogu (library.ibu.edu.ba). Online pretraga  kataloga omogućava korisnicima pristup bibliotečkoj građi sa bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme.