Prečice

Biblioteka Burch univerziteta
Feb 08, 2018

Biblioteka Burch univerziteta

Biblioteka Internacionalnog Burch univerziteta (library ibu.edu.ba) u katalogu ima ukupno 23 750 bibliotečkih jedinica i 2 613 časopisa. Bibliotečki fond, u skladu sa mogućnostima, obogaćujemo sa novim izdanjima u koordinaciji sa profesorima i studentima, opremljujemo biblioteku sa potrebnom računarskom opremom tako da se evidencija i arhiva vode u elektronskom obliku shodno bibliotečkim standardima.


Bibliotečki prostor se sastoji iz dva dijela - biblioteka i čitaonica. U čitaonici se nalaze kompjuteri koje koriste studenti i profesori za poslovne i lične potrebe. Na svim računarima studenti i akademsko osoblje mogu da pristupe kako katalogu tako i  bazama podataka (EBSCO, ELSEVIER, SCIENCE DIRECT, IXXX XPLORE).

Kvalitet resursa i sistem dostupnosti:

U biblioteci našeg univerziteta se nalaze literatura i časopisi shodno odsjecima koji se nalaze na univerzitetu. Ovdje se ubraja literatura iz oblasti: Ekonomije, Engleskog jezika i književnosti, Informatike, Turskog jezika i književnosti, enciklopedije, rječnici, itd. Osim navedene literature, u biblioteci se nalazi donirana literatura iz nekih drugih oblasti kao što su religija, Historija, Politika, Fizika, Hemija, Biologija, Matematika, Psihologija, Filozofija, Sociologija. Biblioteka posjeduje i 71 doktorski, 314 master i 600 dodiplomskih radova. Literatura je na engleskom, njemačkom te našem jeziku kao i časopisi. Pristup policama je slobodan.

Naši planovi u skorijoj budućnosti su:

- bolja integracija biblioteke u nastavni proces univerziteta

- korištenje biblioteke u okviru obrazovnih područja

- stvaranje navika studenata za korištenje biblioteke

- edukacija studenata za korištenje baza podataka itd.

Knjige se naručuju uglavnom od najvećih izdavačkih kuća: Pearson, Chengage, Prentice Hall.

Naši napori u budućosti će biti da kroz razne aktivnosti unaprijedimo sadržaje i to sve u korist poboljšanja usluga biblioteke, te što većeg zadovoljstva njenih korisnika.