Prečice

BURCH osoblje pozvano na HEIRRI konferenciju - Horizon2020 projekat
Jun 14, 2018

BURCH osoblje pozvano na HEIRRI konferenciju - Horizon2020 projekat

Doc. dr. Sanela Klarić, doc. dr. Ahmed El Sayed i viši asistent Malcolm Duerod, MBA, poslali su sažetak za svoj rad "Bio-Based Student Pavilion: Platforma za odgovorno istraživački učinak". Njihov je rad odabran projektom HEIRRI Horizon2020 kao konkretnim primjerom koji je prakticirao principe RRI.


Viši asistent na Internacionalnom Burch univerzitetu, Malcolm Duerod, otputovao je u Beč kako bi predstavio poster rada, prisustvovao konferenciji i razgovarao o projektu s predstavnicima HEIRRI-a (institucija visokog obrazovanja i odgovornog istraživanja i inovacije).

"Naš poster o Bio-Based Studentskom paviljonu odabran je kao primjer odgovornog istraživačkog utjecaja (RRI) u akciji HEIRRI, Horizon2020 projekt koji podučava nastavnike i studente u odgovornim istraživačkim praksama u univerzitetskom kontekstu", rekao je Malcolm.

Druga HEIRRI konferencija "Obrazovanje prema odgovornom društvu, transformišući univerzitete kroz RRI" predstavila je rezultate gotovo tri godine projektnih aktivnosti usmjerenih na promociju integracije RRI u obrazovanje znanstvenika, inženjera i drugih stručnjaka uključenih u proces istraživanja i razvoja. Odgovorno istraživanje i inovacije (RRI) nudi okvir u kojem sustav istraživanja i inovacija može odgovoriti na društvena pitanja na etički, transparentan i inkluzivni način, omogućujući angažman dionika na dijalog i poticanje refleksije.

Više informacija na 

http://heirri.eu/calendar/2nd-heirri-conference/