Prečice

BURCH posjetili profesori sa Brno Technical University
Oct 24, 2018

BURCH posjetili profesori sa Brno Technical University

Internacionalni BURCH univerzitet su posjetila dva gostujuća profesora, doc. Prof. Ing. Jiří Zach i vanr. Prof. Ing. Nikol Žižková, koji su imali priliku da svoje ekspertize prenesu u okviru novog studijskog programa Građevinarstvo, kao i da razmijene znanja u okviru Odsjeka za arhitekturu pri Fakultetu za inžinjering i prirodne nauke.


Sa profesorima sa Brno Technical University koji su posjetili Internacionalni BURCH univerzitet u sklopu projekta namijenjenog razmjeni znanja i podržanog od strane Češke ambasade, studenti i profesori sa Odsjeka za arhitekturu i studijskog programa Građevinarstvo, imali su priliku da slušaju predavanja i razvijaju konstruktivne diskusije kroz ovakve posjete. Razgovori sa studentima bili su proaktivni,  prilagođeni njihovom znanju i vještinama, popraćeni praktičnim primjerima, a korišteni su i rekviziti za praktično demonstriranje onoga o čemu se govorilo.

Pored pomenutog aspekta praktičnog rada, studenti BURCH univerziteta su zajedno sa profesorima iz Brna i profesorima sa BURCH-a imali priliku da ponovo rade na Studentskom paviljonu, koji je napravljen kao eksperimentalni studentski projekat.

Razvijena diskusija se također koristila kao platforma za nove ideje i za produženje ove plodonosne saradnje. Posjeta je donijela ideje za nove projekte. Planirano je i dalje razvijanje Studentskog paviljona kao jedinstvenog projekta koji studentima pruža šansu za praktičan naučni rad, rad na samom paviljonu kao i njegovo korištenje nakon izgradnje. 

 Civil_Engieneering_Arhitecture_guest_professor