Prečice

Burch postao član United Nations Academic Impact-a
Oct 04, 2018

Burch postao član United Nations Academic Impact-a

Internacionalni Burč univerzitet je sada član United Nations Academic Impact-a (UNAI), zajedno sa 1300 institucija u više od 135 zemalja koje rade sa Ujedinjenim nacijama. Cilj organizacije je promoviranje globalnih prioriteta uključujući mir, ljudska prava i održivi razvoj.


United Nations Academic Impact (UNAI) je inicijativa koja povezuje institucije visokog obrazovanja sa Ujedinjenim nacijama u pružanju podrške i doprinosa ostvarenju ciljeva i mandata Ujedinjenih nacija, uključujući promovisanje i zaštitu ljudskih prava, pristup obrazovanju, održivosti i rješavanje sukoba.

Pored Univerziteta u Sarajevu, IBU je kao prvi privatni univerzitet iz BiH stekao članstvo u ovoj organizaciji.  IBU je  također jedan od 16 univerziteta iz balkanskog regiona koji su članovi istog.

 

Rad ovih institucija je od vitalnog značaja za postizanje ciljeva održivog razvoja na globalnom nivou i podržava i unapređuje deset osnovnih principa uključujući ljudska prava, naglašavajući siromaštvo, mir i rješavanje sukoba, izgradnju kapaciteta, obrazovanje za sve, pristup visokom obrazovanju, globalno državljanstvo, interkulturni dijalog, održivost i Povelju Ujedinjenih nacija.

Za više informacija posjetite link.The International Burch University is now a member of the United Nations Academic Impact (UNAI) along with the 1,300 institutions in more than 135 countries working with the United Nations on promotion of global priorities, including peace, human rights, and sustainable development.