Prečice

BURCH professor kao gostujući professor u Šangaju
Sep 12, 2018

BURCH professor kao gostujući professor u Šangaju

Jasmin Hasić, profesor na Odsjeku za internacionalne odnose i europske studije, Fakulteta za ekonomiju i društvene nauke Internacionalnog Burch univerziteta je gostujući profesor na Fudan univerzitetu u Šangaju.


Fudan univerzitet je jedan od tri vodeća univerziteta u Kini sa 69 odsjeka, 73 programa za bečelor, 22 discipline i 134 poddiscipline ovlaštene za dodjelu doktorskih studija, 201 master program, te šest stručnih programa.Jasmin Hasić, Professor at the Department of International Relations and European Studies, Faculty of Economics and Social Sciences at the International BURCH University, is a visiting professor at Fudan University in Shanghai