Prečice

Burch studenti i profesori kao dio Humanity in Action
Aug 15, 2018

Burch studenti i profesori kao dio Humanity in Action

„Povratak korijenima“ – priče o mladima koji se vraćaju u svoju domovinu sa željom da doprinesu njenom poboljšanju.


Učesnici ovogodišnjeg programa "Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima", pod pokroviteljstvom Humanity in Action BiH, Melisa H. Mehmedović i Din Šačić, režirali su kratki film „Povratak korijenima“, u kojem su prikazane priče četiri mlade, obrazovane i uspješne osobe, koje su napustile inostranstvo, i odlučile da znanje i vještine stečene tamo investiraju u BiH.

Premijera filma „Povratak korijenima“, održana je 2.jula 2018. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Projekciju je ispratio veliki broj akademika i mladih ljudi. Kao i profesori Burch Univerziteta, od kojih su se neki pojavili i u samom filmu i pričali o svojim iskustvima.

Priče predstavljene u filmu idu u prilog hipotezi da u Bosni i Hercegovini itekako ima prilike za uspjeh i napredovanje, iako javnost mnogi uvjeravaju u suprotno, te da diskurs o bezperspektivnosti u BiH nije u potpunosti tačan. Potrebno je samo truda i vjere.