Prečice

Burch univerzitet najavljuje uspješan završetak projekta BOOST Erasmus+ u Chathamu, UK
May 17, 2018

Burch univerzitet najavljuje uspješan završetak projekta BOOST Erasmus+ u Chathamu, UK

Internacionalni Burch univerzitet najavljuje uspješan završetak Akcije 1 u BOOST Erasmus+ projekat koji je održan u Chathamu, UK. BOOST projekat uvezuje saradnju između 9 organizacija iz 7 zemalja , uključujući Veliku Britaniju, Makedoniju, Kosovo, Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i BiH, na polju razvoja transverzalnih vjestina u različitim oblastima omladinskog rada i edukacije.


Doc. dr. Lejla Odobašić Novo je predstavila Međunarodi Burč Univerzitet na događanju Akcije 1 koja se održala od 23eg do 27og aprila 2018 godine u Cathamu, Veikoj Britaniji.

Organizator Akcija 1 je bila  britanska institucija Medway Youth Trust u Chatham-u, koja je organizovala posjete, radne seminare i gostujuća predavanja za učesnike.  Predavači su uključivali akademike sa raznih univerziteta, stručnjake iz prakse, omladinske radnike iz različitih oblasti i veliki broj mladih iz Velike Britanije.  

Akcija 2 je planirana u BiH u julu ove godine sa istim partner institucijama, a Akcija 3 će se održati u Makedoniji u septembru ove godine. Internacionalni Burč univerzitet će biti prisutan na oba planirana događaja u sklopu projekta BOOST.

Radujemo se nastavku korporacije sa ovom širokom mrežom stručnjaka.