Prečice

Drugi modul Meet and Code održan na BURCH Univerzitetu
Oct 15, 2018

Drugi modul Meet and Code održan na BURCH Univerzitetu

Još jedan modul Meet and Code vikend škole kodiranja za srednjoškolce završen. Broj prijavljenih učenika je nadmašio očekivanja oba dana i subotui nedjelju, čime su učenici pokazali volju i želju da za učenjem i napredovanjem.


U toku ovog vikenda radionice su održane u istom karakteru kao i prethodne dvije, gdje su učenici imali priliku da sa instruktorima pređu osnove Android programiranja, i upoznaju se sa Arduinom. Šezdeset srednjoškolaca koji su prošli vikend školu kodiranja dobili su certifikate, ali najbitnije, ponijeli su sa sobom iskustvo koje će dalje nadograđivati.Second part of meet and code with Arduino, and Android