Prečice

IBU profesor panelista na temu Bitcoin-a
Dec 11, 2018

IBU profesor panelista na temu Bitcoin-a

Dino Kečo, IBU profesor i član Bitcoin asocijacija BiH, bio je jedan od panelista na temu "Bitcoin Blockchain i magični svet budućnosti"


Panel diskusija na temu Bitcoin i Kriptovaluta je organizovan od strane OPEN Festa, a ugostio je članove Bitcoin asocijacije BiH, u hotelu Europa u Sarajevu.

Kao član asocijacije, IBU profesor Dino Kečo, zajedno sa drugim članovima bio je panelista na ovom događaju. Ostali članovi i panelisti  bili su Aleksandra Kokotović, Omer Bakalović, and Admir Čavalić.