Prečice

Jasmin Kevrić: Inženjeri starog kova vjeruju u prljave ruke ali mlade generacije intenzivno pripremamo za koncept obnovljivih izvora energije
Feb 16, 2018

Jasmin Kevrić: Inženjeri starog kova vjeruju u prljave ruke ali mlade generacije intenzivno pripremamo za koncept obnovljivih izvora energije

Šef Odsjeka za elektrotehniku Internacionalnog Burch univerziteta Jasmin Kevrić jedan je od mladih i iznimno talentovanih inženjera koji predaju predmete vezane za elektroniku, signale, i umjetnu inteligenciju. Odsjek za elektrotehniku i elektroniku je uključen u ERASMUS + capacity building projekat, koji ima za cilj modernizaciju nastavnih planova i programa u oblasti pametnih elektroenergetskih mreža. Upravo kroz realizaciju ovog projekta, Internacionalni Burch univerzitet će kreirati i opremiti laboratorije gdje će se vršiti simulacije i eksperimenti iz oblasti pametnih mreža, uključujući obnovljive izvore energije.


„Partneri ovog velikog projekta iz BiH su univerziteti iz Istočnog Sarajeva i Tuzle, dok je u projekat uključeno devet univerziteta sa područja Balkana. U projekat su naravno uključena i četiri univerziteta iz EU (Tehnički Univerzitet iz Beča, Tehnički Univerzitet iz Rige, Univerzitet Vigo, i TEISTE iz Grčke).  Ono što je u suštini najbitniji dio projekta jeste jačanje postojećih kapaciteta Odsjeka kroz modernizaciju nastavnih planova i programa i kreiranje novih laboratorija koje će se koristiti u nastavnom procesu, te omogućiti našim studentima da rade simulacije i analiziraju različite procese u skladu sa najnovijim trendovima u ovoj oblasti. Na kraju se sve kruniše online platformom, koja će povezivati laboratorije sa različitih univerziteta uključenih u projekat, a što će dodatno omogućiti svim studentima da imaju pristup opremi i laboratorijama  koje su instalirane i na drugim univerzitetima, a što će opet povećati mogućnosti za dalja istraživanja i analize u okviru nastavnog procesa”, istakao je doc. dr. Jasmin Kevrić

Od dumba do smarta

„Naši studenti su iznimno aktivni, donose nove ideje i prijedloge i žele da pokrenu proces edukacije na najbolji mogući način. Tim više smo imali obavezu da im obezbijedimo praktičnu nastavu. Zbog toga me ne čudi naša iznimna saradnja sa Elektroprivredom BiH kojoj bi jako koristio koncept kreiranja pametnih elektroenergetskih mreža. Pametne elektroenergetske mreže su namijenjene izoliranim teritorijama i područjima do kojih ne mogu doći standardni vodovi. U takvim područjima se preporučuje izgradnja solarnih panela, vjetroelektrana ili nekih drugih izvora električne energije.”

Treba razbiti predrasude

„Naši studenti su imali priliku vidjeti proizvodnju energije putem solarnih panela koji se nalaze u blizini Mostara. Također smo istraživali vjetrogeneratore koji se nalaze u Slanom kod Dubrovnika. Kada govorimo o predrasudama, moramo razdvojiti priču primarno na korisnike koji žele svoje domove osvijetlili energijom koju dobijaju od solarnih panela, te zadovoljiti svoje potrebe ali i koncept u kojem se kreiraju solarne elektrane ili vjetroelektrane koje se priključuju na elektroenergetsku mrežu.”

„Bosna i Hercegovina je zemlja koju krase vodena bogatstva i zbog toga je izuzetno zanimljiva za izgradnju malih hidrocentrala. Jednu od tih centrala, pored Konjica, posjetili smo sa našim studentima.  No, osnovna razlika između mini hidrocentrala i solarnih panela je u brzoj isplativosti koja ide u korist mini hidrocentrala koje dodatno i duže traju, no unatoč svemu inženjeri starijih generacija ne vjeruju u te sisteme - oni vjeruju u prljave ruke.”

Gdje je budućnost ?

„Bosna i Hercegovina je u prošlom sistemu bila zemlja u kojoj su se gradili veliki sistemi poput velikih hidrocentrala i termocentrala. Rođen sam u Jablanici koja je bila simbol izgradnje Hidroelektrana. No, to vrijeme se neće ponoviti kako zbog nedostatka kadrova, tako i zbog nedostatka dobrih geografskih tačaka na kojima bi se veliki sistemi mogli graditi. U BiH sada imamo prostora za male hidrocentrale. S druge strane, vremena su se promijenila, te mi moramo raditi na pripremi mladih inženjera koji će raditi na instalacijama solarnih panela, vjetro i hidro generatora. Drago mi je da je taj koncept prepoznat te da Elektroprivreda BiH radi na izradi vjetrogeneratora u regionu Podveležja.”

„Budućnost će ipak raditi u korist slobodnog tržišta u kojem ćemo imati priliku da se opredijelimo za kupovinu energije od onih od kojih mi to želimo. Konkurencija će uticati na cijenu ali tendencije pokazuju da će cijene energije rasti. Međutim, uz velike sisteme koji definitivno nastavljaju sa radom, male hidrocentrale, vjetroelektrane i elektrane na solarnu energiju jesu budućnost koja će se integrisati u veliki već postojeći i razvijeni sistem kojem će oni biti neizostavna podrška.”