Prečice

Održan sastanak razvojnog tima Burch univerziteta
Sep 20, 2018

Održan sastanak razvojnog tima Burch univerziteta

U sklopu aktivnosti izrade plana za narednu godinu, razvojni tim univerziteta je održao sastanak na kojem se diskutovalo o cijevima u oblasti kvaliteta obrazovnih programa, transformacije pojedinih akademskih programa, te planovima vezanim za međunarodnu saradnju po pitanju edukacije ali i istraživačkih aktivnosti.


Proces izrade plana se nastavlja i u narednom periodu prema usvojenoj dinamici izrade.Erasmus, Erasmus+, Sanela Klarić, Emina Mekić, University agreements, Ermin Cero, Nedim Čelebić