Prečice

Odsjek za elektrotehiku organizovao seminar na BURCH-u
Oct 23, 2018

Odsjek za elektrotehiku organizovao seminar na BURCH-u

Gostujući profesor Mohamed Ibnkahla održao je seminar za studente elektrotehnike na temu "Kontekstno svjesni i personalizovani internet of things".


Njegov govor je bio baziran na izazove i uglavnom je bio usmjeren na kontekstno svjestan i korisnički centričan dizajn IoT sistema. Profesor Ibnkahla je objasnio kako je svijest o kontekstu važna kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo i optimizirali IoT resursi, i ujedno omogućila skalabilnost i time osigurala sigurnost sistema.

Tokom svog govora predstavio je najsavremenije strategije za izgradnju kontekstno svjesnih IoT arhitektura zasnovanih na korisnicima, koji su održivi i sposobni za samoorganizaciju i rekonfiguraciju. Profesor Ibnkahla je većinom govorio o mašinskom učenju i vještačkoj inteligenciji kao olakšicama za ekološku svijest.Visiting professor Mohamed Ibnkahla held a seminar for students of electrical engineering on the topic „Context-aware and personalized Internet of Things”.