Prečice

Osoblje BURCH univerziteta sudjelovalo na seminaru na Sorbonne univerzitetu
Jun 13, 2018

Osoblje BURCH univerziteta sudjelovalo na seminaru na Sorbonne univerzitetu

Na poziv INALCO instituta i Sorbonne Paris Cité, šef Odsjeka za arhitekturu na Burch univerzitetu, doc. dr. Emina Zejnilović održala je predavanje pod nazivom "Kulturna baština u Bosni i Hercegovini: povijesni kontekst, kulturni utjecaji i vrijednosti arhitekture".


Profesorica Zejnilović održala je prezentaciju o historiji stambenog razvoja u Sarajevu i kulturnih utjecaja na arhitektonski razvoj.

Po prvi put se na ovoj prestižnoj akademskoj instituciji raspravljalo o kulturnom i arhitektonskom naslijeđu Bosne i Hercegovine. Cilj je bio promoviranje i afirmacija bogate kulturne baštine na međunarodnoj razini.

Seminaru su prisustvovali profesori i akademici Univerziteta Sorbonne Paris Cite, kao i profesori drugih arhitektonskih škola u Parizu: École Nationale Supérieure d'Architecture Paris - Malaquais i École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris - La Villette.

Nadalje, prof. dr. Maja Popovac i dr. sc. Merima Šahinagić-Isović sa Univerziteta "Džemal Bijedić", također su sudjelovali na seminaru. Profesori su održali prezentacije o pregledu historije Bosne i Hercegovine, s naglaskom na Stari Most u Mostaru i tradicionalnim materijalima u BiH.