Prečice

Otpočela Meet and Code škola kodiranja
Oct 08, 2018

Otpočela Meet and Code škola kodiranja

Prva dva modula Meet and Code, vikend škole kodiranja za srednjoškolce uspješno je održana u Sarajevu i Zenici. Naše organizatore i učesnike očekuju još četiri modula.


Grupa uposlenika i studenta BURCH Uiverziteta, zajedno sa predstavnicima AsuBiH-a uspješno završila jedan radni vikend gdje su se upoznali sa srednjoškolcima zainteresiranim za kodiranje.

Očekujemo još četiri nova modula, na novim lokacijama i sa novim studentima.Sarajevo, Zenica, first coding weekend school held on the 6th and 7th of October